Tænd din indre flamme

Intensivt online forløb for dig, som bevidst går efter at komme i mål med dine drømme

11 ugers intensivt online forløb med individuel coaching

De mennesker som kommer i mål med deres drøm, har alle det tilfælles, at de lever deres drøm, mens de går efter den med en klar retning om at komme i mål. Hvor tit oplever du ikke, at du skyder din drøm ned eller lader andre skyde den ned. Du når knap nok at formulere din drøm, før du bliver mødt af din egen indre kritiker eller en kritisk bemærkning fra dine omgivelser, som straks lukker drømmen ned, uden at planlæggeren får et ben til jorden. 

På forløbet lærer vi dig, hvordan du kommer i mål med dine drømme. Forløbet tager udgangspunkt i  Disneys  kreativitetsstrategi, Disney-modellen, opfundet af den amerikanske NLP træner Roberts Dilts.

Kort sagt går modellen ud på at skille drømmeren, planlæggeren og realisten ad, så de hver især tager deres plads uden at interagere i hinanden med velmenende råd, som er destruktive for kreativitetsprocessen. Vi dykker ned i dit værdimæssige udgangspunkt, hvor din indre kritiker kommer til udtryk, og vi lærer dig, hvordan du skridt for skridt kan realisere din drøm. Det hele udmunder i et livskompas, som fremover er din guide og retning i livet.  

Som deltager udfordrer vi dig gennem hele forløbet. Du gennemgår en transformerende personlig udvikling, der bidrager til, at du står stærkt i din egen indre flamme, så du kommer i mål professionelt og personligt. 

Se forløbets indhold!

Du kan ikke kontrollere, hvad folk siger til dig.

Det er ikke det, der sker for dig, der påvirker din adfærd, men hvordan du filtrerer og fortolker dine omgivelser. Det er derfor en klar fordel, at omgive dig med mennesker, som tror på din drøm, og som ønsker at støtte dig.

Fordi det handler om dig, dine følelser og dine værdier

 • Forløbet er skræddersyet til dig, som er klar til at kigge indad for at komme i mål. På den måde lærer du at bruge hele paletten af dig selv, så du får flere muligheder for at opnå dine mål både professionelt og personligt. 
 • Forløbet er relevant for alle - om du er leder, medarbejder eller ønsker at deltage i privat regi, gør ingen forskel. Det vigtigste er, at du er indstillet på at tænde din indre flamme og derfor er klar til at arbejde med dine vaner og handlemønstre – også dem der gør ”ondt”. 
 • Vi giver dig værktøjerne og indsigt i, hvordan du træner din bevidsthed og din måde at være på, og hvordan du får styr på din indre kritiker med en gennemarbejdet plan.

Efter forløbet har du

 • lært at styre din indre kritiker
 • Indsigt i dine vaner og handlemønstre 
 • fået lavet en personlig værdiafklaring
 • fået indsigt i at skille drømmeren, planlæggeren og kritikeren fra hinanden
 • skabt dit personlige livskompas med dine egne navigationspunkter, som holder dig på rette kurs, så  du kommer i mål professionelt og personligt. 

Forløbet består af

 • 10 moduler 
 • Skriftligt materiale med lydfiler
 • Live sessions x 4 
 • +2,5 times individuel coaching
 • Buddy-ordning 

Et 11 ugers intensivt online forløb 

Modulerne

16/9 Modul 1 – Velkommen og introduktion til forløbet samt Disneys kreativitetsstrategi

Vi lægger ud med at byde velkommen til forløbet og præsentere os for hinanden. Allerede her tager vi fat på at realisere din drøm og sætte ord på, hvorfor du har valgt at være deltager på forløbet. Vi præsenterer dig for forskellige praksisser, som du kan bruge i din hverdag for at blive nærværende. På den måde bliver du i stand til at handle i nuet uden at lade dig bremse af fortidens fortællinger eller af tvivl og bekymringer omkring den ukendte fremtid. Dette fører os til præsentationen af  Disneys kreativitetsstrategi, hvor du lærer at stille skarpt på drømmeren ved at separere den fra planlæggeren og kritikeren. Ved modulets afslutning er du klar til at gå ud i verden med tændt indre flamme, godt på vej til at realisere din drøm. 

Modulet indeholder:

 • Live session og skriftligt kompendium 
 • Daglige praksisser, der skærper dit nærvær
 • Præsentation af Disneys kreativitetsstrategi
 • Tildeling af buddy

23/9 Modul 2 – Dit fundament og dine værdier

Vi ser i dette modul nærmere på, hvad værdier er, og hvordan værdier kan være dit fundament i livet. Fundamentet i ethvert hus er helt centralt for, hvor stabilt og sikkert huset er. På samme måde for os mennesker; jo bedre vi kender os selv og vores værdier, jo lettere er det at stå ved os selv i "blæsevejr" og jo lettere er det at finde vejen mod vores drøm. Bevidsthed om dine værdier – hvordan de kommer til udtryk er nøglen til at skabe større overensstemmelse mellem det der er vigtigt for dig og dine handlinger. Det handler grundlæggende om din måde at være på. 

Modulet indeholder:    

 • Skriftligt kompendium
 • Værdier – hvorfor er de vigtige, og hvordan kommer du i gang 
 • Personlig træning – forskellige metoder til at finde dine værdier
 • Sparring med din buddy

30/9 Modul 3 – Veje til at kredse dig ind på dine værdier

Hvis du ikke lige synes det er let at finde og kende dine værdier så fortvivl ikke. Det kan især for nogle personlighedstyper kræve en ekstra indsats. I vores øjne er det hele arbejdet værd. Vi fortsætter derfor med værdiarbejdet, inden du selv får lavet din personlige værdiafklaring.  Overensstemmelse mellem dine handlinger og dine værdier skaber mening i dit liv, vil give dig ro, balance og større accept af dig selv. Vi viser dig en række forskellige metoder og spørgsmål, der kan støtte dig i at blive bevidst om dine værdier. Efter modulet er du er klar til din personlige coaching-session, hvor vi afklarer dine værdier. 

Modulet indeholder:

 • Skriftligt kompendium
 • Øvelser og guidende spørgsmål til at hjælpe dig på vej
 • Efterfølgende individuel værdiafklaring med Lene eller Maibritt 
 • Sparring med din buddy   

7/10 Modul 4 – Indre kritiker I og EGO 

Vi udforsker din indre kritiker og sætter ord på, hvorfor du har en indre kritiker. Langt de fleste tror fejlagtigt, at når ”Flinke Lise”, ”Hurtig snakkende Nanna” eller ”Perfektionistiske Ole” forsvinder, så bliver alt godt og livet bliver let. Intet er mere forkert. Din indre kritiker forsvinder aldrig. Den er en del af dig. Hvis du prøver at holde den nede eksploderer den på de mest uventede tidspunkter. Det er ligesom at holde en bold under vand. På et tidspunkt glider den ud af dine hænder og springer op til overfladen. Du vil finde ud af, hvordan din indre kritiker har formet dine handlemønstre, og hvordan du med din bevidsthed om din måde at være på bliver i stand til at implementere nye kraftfulde måder at være på.  

Modulet indeholder:

 • Live session og skriftligt kompendium
 • Hvor stammer den indre kritiker fra  
 • Hvordan du bliver bevidst om din måde at være på
 • Sparring med din buddy   

28/10 Modul 5 – Indre kritiker II med lyse og mørke skygger 

Vi tager fat på at undersøge alt det, som du fornægter i dig selv, men som du kan se i andre. Dine mørke skygger er alt det, som du afskyr ved andre, og de lyse skygger er alt det, som du beundrer i andre. Fællesnævneren er, at du ikke kan se det i dig selv. Du bliver aldrig et helt menneske med mindre du integrerer alle sider af dig selv. Derfor undgår du ikke at komme ud i områder af dit liv, som du helst er fri for i den personlige udvikling. Vi er som mennesker både det gode og det dårlige. Det er i accepten heraf, at magien sker, og det er her, du rykker dig allermest. Vi giver dig indsigt i, hvordan du ved at træde ud i dine mørke og lyse skygger kommer i mål med dine drømme. 

Modulet indeholder:

 • Skriftligt kompendium
 • Hvad er skygger og hvorfor opstår de
 • Accept at hele dig på godt og ondt frigiver energi til at forfølge dine drømme
 • Identifikation af nogle af dine lyse og mørke skygger
 • Sparring med din buddy  

4/11 Modul 6 – Indre kritiker III med selvværd og selvtillid

Vi går tæt på, hvor meget du holder af dig selv, eller lad os bare gå på den helt store klinge; I hvor høj grad du værdsætter og elsker dig selv. Vi undersøger forskellen på selvværd og selvtillid, og hvordan det manifesterer sig i at udleve dine drømme. Jo mere dine omgivelser påvirker dig og dikterer dig og din retning, jo mindre selvværd har du. Det er helt normalt, at du gerne vil passe ind med positive tilkendegivelser om den, du er.  Problemet er, at når selvværdet er lavt, handler det ikke om, hvem du er, men hvad du gør for at passe ind. På den måde fodrer du din selvtillid og bliver afhængig af, hvad andre synes om dig. Du kommer på overarbejde, mens din egen indre flamme brænder ud. Vi lærer dig, hvordan du fodrer dit selvværd, så du kommer i mål med dine drømme. 

Modulet indeholder:

 • Skriftligt kompendium
 • Præsentation af selvværd  
 • Præsentation af selvtillid
 • Hverdagspraksisser til hvordan du bevidst øger din selvkærlighed 
 • Sparring med din buddy

11/11 Modul 7 – Identificer din drøm 

Vi skal nu i gang med drømmeren i Disneys kreativitetsmodel. Vi lærer dig, hvor vigtigt det er at give lysten og kreativiteten frit spil og ikke give kritikeren lov til at bedømme, om drømmen er god nok eller ej. For nogle mennesker er det rigtig svært at drømme, så det er her, du skal bruge det, du har lært om at forstå din indre kritiker, så den ikke kommer på spil, mens du arbejder med at formulere din drøm. Vi lærer dig forskellige teknikker til at komme tættere på din drøm. Hvad ønsker du at bidrage med? Hvad drømmer du om at opnå eller få? De fleste af os har igennem uddannelse og arbejde lært, at det er ikke nok at drømme. Du skal kunne realisere det, og derfor har vi lært, at drømme skal være realistiske. Intet kunne være længere fra sandheden. I stedet se det sådan: Hvis du kan drømme det, så kan du opnå det. 

Modulet indeholder:

 • Skriftligt kompendium
 • Hvorfor er drømmen vigtig 
 • Hvordan finder du din drøm
 • Sparring med din buddy 

18/11 Modul 8 - Tal dig ind i din drøm 

Hvor er du, når du lever din drøm? Hvordan ser der ud? Hvem er du sammen med? Hvad laver du? Hvad laver de? Hvad er vigtigt for dig eller jer? Hvordan er stemningen? Hvordan føles det at være dig? Hvor og hvordan mærker du det i din krop? Hvad siger du til dig selv? Hvad siger du til andre?

Vi taler dig ind i din drøm, så du præcis ved hvordan det er at komme i mål og leve din drøm. På den måde tænder vi max op for din indre flamme, så du er top motiveret til at tage de første skridt hen til at planlægge hvordan. De svar som du går og grubler over dukker oftest op, når du taler dig ind i din drøm. Rejsen ind er vejen til at nå i mål.

Modulet indeholder:

 • Link til drømme meditation 
 • Live session og skriftligt kompendium
 • Demo tal dig ind i din drøm
 • Sparring med din buddy 

25/11 Modul 9 – Realiser din drøm med planlægning

Vi arbejder i dette modul med at sikre, at du handler på din drøm. Det er her, du virkelig sætter handling på alt det, du indtil nu har arbejdet på. Med drømmen i sigte har du mulighed for at prioritere, hvad der er vigtigt for dig, at gøre. Vi dykker ned i konkret målafklaring og ser ind i, hvordan du via små skridt og daglig træning kommer tættere på drømmen. Du arbejder med at sige højt, hvad du forpligter dig til at gøre. Og vi lærer dig, at definere hvad du kan tage ind i din daglige prioritering af opgaverne. 

Modulet indeholder:

 • Skriftligt kompendium
 • Definer de første skridt mod din drøm
 • Prioritering i dagligdagen
 • Daglig handling skaber nye vaner
 • Hvad har du reelt indflydelse på 
 • Lav din egen plan 
 • Sparring med din buddy 

2/12 Modul 10 – Dit personlige livskompas

Du står nu ved afslutningen af forløbet med nye indsigter, metoder og værdier, som med dit personlige livskompas giver dig en autentisk retning og bevidsthed om, hvordan du fortolker det, der sker for dig. Vi har igennem de sidste 11 uger tændt din indre flamme, så du er bevidst om, at det ikke er det, der sker for dig, der påvirker din adfærd, men hvordan du med din model af verden filtrerer og fortolker dine omgivelser. Med din nye måde at være på står du nu stærkt i forhold til at gå ud i verden og komme i mål med dine drømme, så du skaber den fremtid, som inspirerer dig. 

Modulet indeholder: 

 • Live session og skriftligt kompendium
 • Præsentation af hvordan du samler din læring i dit livskompas
 • Skabelon til at lave dit personlig livskompas
 • Feedback og tak for denne gang

Tid og pris

Hold 1

Forløbet begynder den 16. september og slutter den 2. december 2021

Pris 3.999 kr. + moms

Datoer for livesessions

 • 16. september 2021 kl. 16.00 – 18.00
 • 7. oktober 2021 kl. 16.00 – 18.00
 • 18. november 2021 kl. 16.00 – 18.00
 • 2. december 2021 kl. 16.00-18.00

Kom med på hold 1 til introduktionspris på 3.999 kr. ex moms. 

4.998,75 kr. inkl. moms

Undervisere

MaibrittMaibritt arbejder i krydsfeltet mellem coaching og projektledelse. Maibritts vision er at tænde lyset i dig. Hendes ledelsesstil er empowerment af de mennesker, hun arbejder med. Maibritt føler, at hun lykkes, når hun gør sig selv undværlig, så teamet, projektlederen eller personen selv skaber de forandringer, de ønsker sig.

”Krølle” er mit varemærke – selvfølgelig på grund af krøller på hovedet - men også fordi jeg kreativt krøller, bøjer og sætter forskellige tilgange og metoder sammen på ny.” 

Maibritts ”krøllede” tilgang gør, at hun intuitivt tilpasser sig de udfordringer, du præcis står i, og dermed tilpasser metoderne efter, hvor du er lige nu. Du er unik, og det at finde ind til det, der kan få dig til at vokse og sætte dig fri, er en kæmpe glæde og passion i Maibritts arbejde. Samtidig er Maibritt drevet af, at det skal føre til noget. Du er her jo ikke bare for at snakke, men for at tage handling og sætte en fod foran den anden. 

​Uddannelsesmæssigt har Maibritt mange strenge at spille på med uddannelser inden for statskundskab, MBA, ICF certificeret 1:1 coaching og teamcoaching uddannelse hos Mindjuice og PMI projektledelsescertificeringen, Prince2 og SAFE samt Half Double. Hun anvender personlighedstypologier som Enneagrammet og MBTI.

 

LeneLene coacher og rådgiver ledere og medarbejdere i deres personlige udvikling ud fra hendes vision om at skabe stærke fællesskaber, hvor folk passer på hinanden. Lene lægger vægt på at transformere individer og teams for derigennem at implementere vedvarende forandringer. 

"Mine kunder siger, at jeg er kreativ, utraditionel, inspirerende, skubber til overbevisninger, brænder igennem med entusiasme og energi, som smitter af og får dig ud over rampen og i mål".

Lene er fast forankret i at få dig til at vågne op til bevidsthed om, at du ved at se indad skaber de forandringer, der gør, at du fuldt ud dukker op i dit eget liv ved at tage handling på en ny og autentisk måde. Når du går fra en tilstand af at være begrænset i dine valgmuligheder til at opleve, at du kan spille på langt flere tangenter, er du vågnet op til din egen bevidsthed. 

Lene  er uddannet ICF certificeret NLP Practitioner Master i coaching, ICF certificeret Mindjuice Master i teamcoaching, kraftfuld kommunikation og i Enneagrammet, uddannet konfliktcoach og mægler samt Mindfulness Practitioner og certificeret i talenttesten TT38.  

Mange års ledelseserfaring som salgs- og marketingchef samt kommunikation og PR i primært højteknologiske virksomheder. Oprindelig uddannet Eksporttekniker.

"Maibritt er først og fremmest ærlig og omsorgsfuld. Hun favner bredt – også kulturer fra hele verden. Alle føler sig hørt og forstået af Maibritt. Det er ret unikt. Hun er meget inkluderende og det smitter af på alle i teamet. Det fælles involvement gør også, at vi altid yder lidt mere for at nå vores fælles delmål – også når scope for projekt eller deadline ændres. Og det sker jo. Ret ofte faktisk”

Maria Nagbøl

Senior IT Compliance, Novo Nordisk 

"Lene er fyldt med god energi og hurtig til at spotte potentialet. Lene yder mere end forventet. Jeg har hver gang været fyldt med tillid, optimisme og ikke mindst haft en plan for, hvad der så skulle gøres. Lene forstår at engagere sig, forstå det menneske, hun sidder overfor, og samtidigt rumme den historie, personen har med sig. Den, der kærligt sparker dit liv derhen, hvor du får mest ud af det". 

Catalina Helle Schmidt

Clinical Affairs Ambu A/S